Pomosty techniczne

System pomostów technicznych składa się ze wsporników oraz krat Wema, stanowiących powierzchnię nośną i / lub użytkową. Używane w przemyśle, energetyce, rolnictwie, przetwórstwie odpadów itp. Wyroby nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Standardowe obciążenie: do 22 ton na 1 m2 (przy podparciu każdej kraty w 6 miejscach) lub do 3,4 tony na 1 m2 (przy podparciu każdej kraty w 4 miejscach).

Wymiary (mm) Średnica wsporników: 150 +/-2,5%.
Długość wsporników: 470 +/-1%.
Wymiary krat Wema: 80 x 500 x 1000 +/-1%.
Wymiary otworów: ~25 x 25 +/-1%.
Badania, atesty ISO 9001 oraz ISO 14001

Raport z badań nr LOK00-01106/15/Z00OSK wykonany prze ITB na wytrzymałość na obciążenie z odkształceniem przy podparciu na 4 wspornikach.
Raport z badań nr LOK00-01373/15/Z00OSK wykonany przez ITB na wytrzymałość na obciążenie z odkształceniem przy podparciu na 6 wspornikach.
Materiał Orientacyjny skład materiału pochodzącego z recyklingu tworzyw sztucznych:

 • polietylen (LDPE i HDPE): 75 – 85 %,
 • polipropylen (PP): 5 – 10%,
 • barwniki i stabilizatory: 4%
 • inne domieszki.

Kolory: „Techniczny” (różne odcienie szarości, z możliwością wystąpienia przebarwień w formie
smug) – kolor szary, brązowy, czarny na zamówienie.

Cechy wyrobu:

Wyroby, w przypadku ich zastosowania w konstrukcjach mających bezpośredni kontakt z wodą otwartych zbiorników wodnych i wodami gruntowymi nie stanowią zagrożenia zanieczyszczeniami metalami ciężkimi. Bardzo trwały materiał, nie pęka, nie łamie się, nie podlega procesom gnilnym nie wymaga konserwacji ani stosowania powłok zabezpieczających przyjazny dla środowiska, podlega powtórnemu przetworzeniu odporny na działanie herbicydów, zoocydów i fungicydów. Rozmiar otworów w kratach jest specjalnie dobrany w celu zapobiegania spadaniu przez nie relatywnie małych przedmiotów oraz aby umożliwić dobrą wentylację, dzięki swobodnej cyrkulacji powietrza. Materiał nie przewodzi elektryczności, ani nie wymaga konserwacji. Dzięki odporności na agresywne środki chemiczne są idealne do zastosowania w wymagających
warunkach pracy, np. przy dużej wilgotności powietrza, żrących oparach. Całkowicie eliminują problem korozji, dzięki czemu koszty ich utrzymania są zerowe.

Typowe zastosowania:

 • pomosty technologiczne (przemysł chemiczny, energetyczny,
 • spożywczy)
 • ruszta w oborach i chlewniach
 • oczyszczalnie ścieków
 • biogazownie
 • pomosty suwnic, linii galwanotechnicznych, kominów
 • przemysłowych
 • rusztowania robocze
 • myjnie, baseny
 • kuchnie, gastronomia
 • pokrywy kanałów ściekowych
 • podłogi wentylowane (powierzchnie o swobodnym
 • przepływie powietrza)
 • nieprzewodzące podwójne podłogi podniesione
 • kompostownie
 • punkty zbiórki i przetwórstwa odpadów
 • rampy, podesty
 • linie przesyłowe
 • jako składnik systemów wentylacyjnych i zabezpieczenie rur i kabli (np. jako pokrywy tuneli kablowych)
 • wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • parkingi

Pakowanie:

Kraty Wema są sztaplowane na palecie 1000 x 1000 mm lub 120 mm x 120 mm, po 50 – 60 sztuk i bindowane.
Wsporniki pakowane, do oktabiny, na palecie 1000 x 1000 mm po 180 sztuk.

Montaż:

Sposób montażu zależy od planowanego zastosowania wyrobu (przewidywanego obciążenia) – musi odpowiadać istniejącym przepisom i normom prawnym oraz przyjętym zasadom sztuki i najlepszych praktyk branżowych. Należy zwrócić uwagę na warunki gruntowe i / lub wodno – gruntowe. W standardowych zastosowaniach (ciągi komunikacyjne) kraty Wema są osadzane na wspornikach podpierających zewnętrze krawędzie krat w 3 miejscach (dłuższa krawędź, tj. 1000 mm) oraz
dodatkowo w 2 miejscach przy krótszej krawędzi (500 mm). Jeśli przewidywane obciążanie i charakter zastosowania lub środowisko pracy wymaga zwiększonej wytrzymałości należy użyć dodatkowego wspornika, umieszczonego centralnie pod kratą Wema. W przypadku braku obciążeń lub małych obciążeń działających na kraty Wema zaleca się zagłębienie wsporników w gruncie do min. 1/3 ich długości i zabetonowanie podstawy. W przypadku dużych obciążeń zewnętrznych, działających na kraty, należy zlecić wyliczenie parametrów statycznych odpowiednio uprawnionej osobie. W przypadku podłoża, w którym nie jest możliwa ingerencja zaleca się używanie dodatkowych elementów stabilizujących spód wsporników – trapezowych obejm.

Gwarancja:

Producent udziela 5 letniej gwarancji na:

 • zniszczenie na skutek działania czynników atmosferycznych z wyłączeniem powodzi, huraganów i innych klęsk żywiołowych, w szczególności zapadnięcia, osunięcia terenu,
 • działanie herbicydów, zoocydów i fungicydów,
 • zniszczenie na skutek procesów gnilnych i kruszenia produktu,
 • odbarwienie większe niż 15 % od koloru wyjściowego.

Gwarancja nie obejmuje czasowych zmian kształtu, wynikających z właściwości fizycznych tworzyw sztucznych. Podczas użytkowania systemu (tylko w przypadku 6 wsporników na kratę) dopuszcza się poruszanie pojazdów do 2,2 tony o symetrycznym rozkładzie obciążenia na osie, szerokim rozstawie osi oraz szerokich oponach o obniżonym ciśnieniu. Nie wolno poruszać się pojazdami gąsienicowymi.

Na zamówienie:

Istnieje możliwość wykonania produktów wg specyfikacji Klienta w innych wymiarachwsporników, kolorach.