Pale konstrukcyjne

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Elementy monolityczne, jednowarstwowe służą do stabilizacji gruntu (mury oporowe); jako elementy małej architektury (granice trawnikow, ogrodzenia); elementy konstrukcyjne (zamiast pali). Używane w hydrotechnice, przemyśle, drogownictwie, melioracji, przestrzeni publicznej. Wyroby nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Wymiary: średnice od 8 do 30 cm, długości od 100 do 800 cm

Badania, atesty: praca badawcza dotycząca profili z recyklingu z tworzyw sztucznych… nr 1367/12/Z00NK – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, czerwiec 2012 r.

Materiał orientacyjny: skład materiału pochodzącego z recyklingu tworzyw sztucznych:

  • polietylen (LDPE i HDPE): 75 – 85 %,
  • polipropylen (PP): 5 – 10%,
  • barwniki i stabilizatory: 4%
  • inne domieszki.

Kolory: szary, czarny, brązowy, „naturalny” (szaro – zielony) .

Cechy wyrobu:

Wyroby, w przypadku ich zastosowania w konstrukcjach mających bezpośredni kontakt z wodą otwartych zbiorników wodnych i wodami gruntowymi (tarasy, pomosty, umocnienia linii brzegowych, elementy melioracyjne) nie stanowią zagrożenia zanieczyszczeniami metalami ciężkimi. Bardzo trwały, nie pęka, nie łamie się, nie podlega procesom gnilnym
nie wymaga konserwacji ani stosowania powłok zabezpieczających przyjazny dla środowiska, podlega powtórnemu przetworzeniu. Odporny na działanie herbicydów, zoocydów i fungicydów.

Pakowanie:

Wyroby są pakowane na czas transportu na paletach lub przywiązywane pasami transportowymi (większe średnice).

Montaż:

Sposób montażu zależy od planowanego zastosowania wyrobu – musi odpowiadać istniejącym przepisom i normom prawnym oraz przyjętym zasadom sztuki i najlepszych praktyk branżowych. Należy zwrócić uwagę na warunki gruntowe i / lub wodno – gruntowe. W przypadku braku obciążeń lub małych obciążeń działających na palisady zaleca się zagłębienie w gruncie do min. 1/3 ich długości i zabetonowanie podstawy. W przypadku dużych obciążeń zewnętrznych, działających na palisady, należy zlecić wyliczenie parametrów statycznych odpowiednio uprawnionej osobie.

Gwarancja:

Producent udziela 20 letniej gwarancji na:

  • zniszczenie profili na skutek działania czynników atmosferycznych z wyłączeniem powodzi, huraganów i innych klęsk żywiołowych, w szczególności zapadnięcia, osunięcia terenu,
  • działanie herbicydów, zoocydów i fungicydów,
  • zniszczenie na skutek procesów gnilnych i kruszenia produktu,
  • odbarwienie profili większe niż 15 % od koloru wyjściowego.

Gwarancja nie obejmuje czasowych zmian kształtu profili, wynikających z właściwości fizycznych
tworzyw sztucznych.

Na zamówienie:

Istnieje możliwość wykonania palisad w innych wymiarach, kolorach, półokrągłych i ze szpicami.Kolory Szary, czarny, brązowy, „naturalny” (szaro – zielony) Cechy wyrobu Wyroby, w przypadku ich zastosowania w konstrukcjach mających bezpośredni kontakt z wodą otwartych zbiorników wodnych i wodami gruntowymi (tarasy, pomosty, umocnienia linii brzegowych, elementy melioracyjne) nie stanowią zagrożenia zanieczyszczeniami metalami ciężkimi. Bardzo trwały, nie pęka, nie łamie się, nie podlega procesom gnilnym nie wymaga konserwacji ani stosowania powłok zabezpieczających przyjazny dla środowiska, podlega powtórnemu przetworzeniu odporny na działanie herbicydów, zoocydów i fungicydów.