Deski ławkowe i na siedziska

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Elementy ławek, siedzisk i oparć: wolnostojących, na murkach, gabionach, podporach.

Wymiar desek:

4,5 x 5,5 do 170cm
4 x 8 x do 192cm
4 x 10 x do 200cm
4 x 12 x do 200cm
4 x 17 x do 300cm
5 x 17 x do 200cm

Materiał:

Orientacyjny skład materiału pochodzącego z recyklingu tworzyw
sztucznych:

  • polietylen (LDPE i HDPE): 75 – 85 %,
  • polipropylen (PP): 5 – 10%,
  • barwniki i stabilizatory: 4%
  • inne domieszki.

Na specjalne zamówienie możemy wyprodukować deski z uniepalniaczem.

Podstawowe kolory: czarny, brązowy, szary.
Poszczególne partie mogą różnić się kolorem +/- 5%

Cechy wyrobu:

Bardzo trwały, nie pęka, nie łamie się, nie podlega procesom gnilnym, nie wymaga konserwacji ani stosowania powłok zabezpieczających, przyjazny dla środowiska, podlega powtórnemu przetworzeniu, odporny na działanie herbicydów, zoocydów i fungicydów, odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

Produkt mający bezpośredni kontakt z wodą nie stanowi zagrożenia zanieczyszczeniami metalami ciężkimi.
Nie rozszczepia się – nie ma drzazg, co eliminuje ryzyko zranienia, zapewniając bezpieczeństwo używania.

Pakowanie:

Wyroby, na czas transportu, są pakowane na paletach.

Przykładowy montaż deski 4x8x150cm

Sposób montażu zależy od wymagań projektowych oraz od lokalnych warunków – musi odpowiadać istniejącym przepisom i normom prawnym oraz przyjętym zasadom sztuki i najlepszych praktyk branżowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na punkty podparcia desek ławkowych (nie należy przekraczać 50 cm odstępu pomiędzy punktami podparcia dla desek, które nie są wzmacniane metalem) oraz na zachowanie odstępów dylatacyjnych (przerwy pomiędzy elementami, które umożliwiają swobodne rozszerzanie się tworzywa sztucznego w reakcji na zwiększenie temperatury – to jest naturalna cecha plastiku).
Wzmocniona deska powinna opierać się na uchwytach o szerokości około 5cm na każdym z jej końców. Nieprzekraczalna długość desek zbrojonych bez podparcia to 150cm. Deski muszą być połączone i skręcone za pomocą łącznika w tzw. moduł siedziskowy przynajmniej w jednym miejscu (np w połowie) tak aby zapobiec odkształcaniu i ugięciu pod ciężarem (deski muszą razem pracować). Otwory w uchwytach powinny być przynajmniej o 2mm większe od śrub czy wkrętów montażowych.

Gwarancja:

Producent udziela 5 letniej gwarancji na:

  • zniszczenie desek na skutek działania czynników atmosferycznych z wyłączeniem powodzi, huraganów i innych klęsk żywiołowych, w szczególności zapadnięcia, osunięcia terenu, działanie herbicydów, zoocydów i fungicydów,
  • zniszczenie na skutek procesów gnilnych i kruszenia produktu.

Gwarancja nie obejmuje czasowych zmian kształtu ani koloru, wynikających z właściwości fizycznych tworzyw sztucznych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku aktów wandalizmu i wypadków, ani montażu wykonanego przez inne podmioty.

Wizualizacja:

Przykład desek ławkowych służących jako siedzisko na podstawie z gabionu (metalowa siatka wypełniona kamieniami).
Powierzchnia desek ławkowych z recyklingowanego tworzywa sztucznego.
Schematy wzmocnień desek ławkowych.
Zdjęcia wzmocnienia desek ławkowych stalowymi płaskownikami.
Zdjęcia przykładowych ławek z deskami z tworzywa sztucznego.