Pale konstrukcyjne

Pale konstrukcyjne

KARTA TECHNICZNA
Palisady i pale z recyklingowanego tworzywa sztucznego
Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
Elementy monolityczne, jednowarstwowe służą do stabilizacji gruntu (mury oporowe); jako elementy małej architektury (granice trawnikow, ogrodzenia); elementy konstrukcyjne (zamiast pali). Używane w hydrotechnice, przemyśle, drogownictwie, melioracji, przestrzeni publicznej. Wyroby nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z
żywnością.


Wymiary Średnice od 8 do 30 cm, długości od 100 do 800 cm
Badania, atesty – Praca badawcza dotycząca profili z recyklingu z tworzyw sztucznych… nr 1367/12/Z00NK – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, czerwiec 2012 r.


Materiał Orientacyjny skład materiału pochodzącego z recyklingu tworzyw
sztucznych:
– polietylen (LDPE i HDPE): 75 – 85 %,
– polipropylen (PP): 5 – 10%,
– barwniki i stabilizatory: 4%
– inne domieszki.
Kolory Szary, czarny, brązowy, „naturalny” (szaro – zielony) Cechy wyrobu Wyroby, w przypadku ich zastosowania w konstrukcjach mających bezpośredni kontakt z wodą otwartych zbiorników wodnych i
wodami gruntowymi (tarasy, pomosty, umocnienia linii brzegowych, elementy melioracyjne) nie stanowią zagrożenia zanieczyszczeniami metalami ciężkimi. Bardzo trwały, nie pęka, nie łamie się, nie podlega procesom gnilnym
nie wymaga konserwacji ani stosowania powłok zabezpieczających przyjazny dla środowiska, podlega powtornemy przetworzeniu odporny na działanie herbicydow, zoocydow i fungicydow.


Pakowanie
Wyroby są pakowane na czas transportu na paletach lub przywiązywane pasami transportowymi (większe średnice).


Montaż
Sposob montażu zależy od planowanego zastosowania wyrobu – musi odpowiadać istniejącym przepisom i normom prawnym oraz przyjętym zasadom sztuki i najlepszych praktyk branżowych. Należy zwrocić uwagę na warunki gruntowe i / lub wodno – gruntowe. W przypadku braku obciążeń lub małych obciążeń działających na palisady zaleca się zagłębienie
w gruncie do min. 1/3 ich długości i zabetonowanie podstawy. W przypadku dużych obciążeń zewnętrznych, działających na palisady, należy zlecić wyliczenie parametrow statycznych odpowiednio uprawnionej osobie.


Gwarancja
Producent udziela 20 letniej gwarancji na:
– zniszczenie profili na skutek działania czynnikow atmosferycznych z wyłączeniem powodzi,
huraganow i innych klęsk żywiołowych, w szczegolności zapadnięcia, osunięcia terenu,
– działanie herbicydow, zoocydow i fungicydow,
– zniszczenie na skutek procesow gnilnych i kruszenia produktu,
– odbarwienie profili większe niż 15 % od koloru wyjściowego.
Gwarancja nie obejmuje czasowych zmian kształtu profili, wynikających z właściwości fizycznych
tworzyw sztucznych.


Na zamowienie
Istnieje możliwość wykonania palisad w innych wymiarach, kolorach, połokrągłych i ze szpicami.